מדריך: מי זכאי לסיוע המשפטי?

משרד המשפטים מעניק סיוע בייצוג משפטי בתחומי המשפט האזרחי. (בתחום הפלילי הסיוע מוגש על ידי הסנגוריה הציבורית). הסיוע ניתן ללא תשלום למעט תשלומי האגרה הדרושים. בנושאים הנוגעים לביטוח הלאומי הסיוע ניתן ללא התייחסות לרמת ההכנסה של המיוצג. תנאים מקדימים ואוכלוסיית היעד הזכאות לקבלת הסיוע המשפטי כרוכה בעמידה מצטברת בשלושה תנאים: קיים סיכוי לזכייה בתביעה המשפטית. […]