f
in

הבשר וחלקיו

meat-slices

נתחי בשר הבקר מתחלקים ל:
חלקים פעילים, קשים מטבעם כמו שריר הזרוע, הכתף והצווארחלקים נייחים, רכים מטבעם כמו שייטל, סינטה וכמובן הפילה
חלקים קדמיים ואחוריים כאשר קיימת זהות מסויימת ביניהם

איכות הבשר נקבעת ע”י:
זן, מין, אזור גיאוגרפי הררי או מישורי, תזונה טבעית או מעשה ידי אדם, גיל צעיר או מבוגר, אופן השחיטה

נתחי עגל החלב:
החלוקה פחות מפורטת, החלקים קטנים וקשה להפריד ביניהם, כל חלק עדיין לא פיתח אופי משל עצמו, הבשר רך ומתאים כמעט לכל צורת בישול קצרה